top of page

Reparaţii drumuri

      Autorităţile locale şi administratorii de drumuri se confruntă ȋn permanenţă cu starea de degradare a drumurilor. Ȋn condiţiile lipsei fondurilor şi a ȋntreţinerii necorespunzătoare, situaţia se agravează continuu. Agravarea defectelor se datorează ȋn special neglijării operaţiilor de ȋntreţinere a drumurilor prin lucrări de calitate, executate la timp şi cu caracter preventiv. Iarna cȃnd apar condiţii de ȋngheţ şi dezgheţ, starea de degradare se amplifică. Intervenţiile de urgenţă cu tehnologii clasice sunt foarte costisitoare şi cu caracter provizoriu. Atunci cȃnd condiţiile climaterice permit realizarea operatiilor de remediere, ȋnceperea lucrărilor ȋntȃrzie atȃt datorită lipsei de finantare cȃt şi datorită procedurilor greoaie de achizitie publică a lucrărilor. Starea drumurilor se agravează ȋn permanenţă şi ȋntȃrzierile operaţiilor de ȋntreţinere şi remediere impun ulterior lucrări din ce ȋn ce mai costisitoare.

       Se impune identificarea unei soluţii prin care să se reducă costurile de ȋntreţinere şi remediere şi să se realizeze lucrări calitate superioară chiar şi pe timp friguros

Repararea şi reciclarea îmbrăcăminţilor asfaltice utilizând tehnologia IR

 

este o medodă care permite: 

- repararea permanentă a îmbrăcăminţii asfaltice bituminoase

- reciclarea la cald prin utilizarea mixturii asfaltice frezate şi reciclate ca material de adaos şi prin evitarea frezării sau decopertării zonei defecte.

avȃnd ca scop:

 

Mentenanţă preventivă, corectivă şi de urgenţă

Detalii................

 

Problema gropilor poate fi rezolvată. Vedeţi cum:

AŞA NU!

Untitled
5

Utilaje pentru reparatii drumuri

Reparatii drumuri

bottom of page