top of page
  • Poza scriitoruluiAdmin

Auditul performantei activitatii de mentenanta a drumurilor si a strazilor


Introducere

Activitățile de întreținere și reparare a drumurilor și a străzilor trebuie să aibă la bază următoarele obiective:

· Realizarea de lucrări de calitate și menținerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor și a străzilor;

· Realizarea cu prioritate a lucrărilor de mentenanță preventivă și respectarea principiilor economicității, eficienței și eficacității;

· Realizarea de intervenții operative pentru situații de urgență in vederea asigurării viabilității drumurilor;

· Respectarea standardelor și a reglementărilor tehnice in vigoare;

Promovarea tehnologiilor prietenoase cu mediul prin achiziții publice verzi.


Situația existentă cu privire la starea drumurilor si a străzilor

Administratorii de drumuri și străzi se confruntă în permanență cu starea de degradare a drumurilor. Gropile sunt principalele defecte ale ȋmbrăcăminţilor rutiere bituminoase.

Cauzele apariției gropilor:

- utilizarea de mixturi asfaltice cu conținut redus de bitum și cu absorbție de apă foarte mare;

- realizarea covorului asfaltic în condiții neprielnice (ploaie, temperaturi scăzute);

- compactare necorespunzătoare;

- îmbătrânirea bitumului;

- dezvoltarea fisurilor, crăpăturilor și a faianțărilor;

- remedieri incorect realizate;

- rosturi de lucru neetanșe ca urmare a diverselor plombări sau refaceri de infrastructura după intervenții la utilități.

Agravarea starii drumurilor si a strazilor se datorează, ȋn principal, neglijării operaţiunilor de mentenanță preventivă a drumurilor. Fisurile, crăpăturile, faianțările si rosturile neetanse pot fi originea gropilor iar acestea apar ȋn special pe timp friguros datorita fenomenului de ȋngheţ / dezgheţ. Dacă ȋn această perioadă nu se intervine rapid, starea drumurilor şi a străzilor se agravează și gropile devin cratere. Din păcate administratorii drumurilor şi străzilor solicită singura tehnologie cunoscuta, respectiv plombarea cu asfalt rece din sac. Acest tip de interventie are un caracter provizoriu, iar pentru a menţine drumurile şi străzile ȋn stare de siguranță, sunt necesare, pe sezonul rece, intervenţii repetate foarte costisitoare. Oricum, primăvara se impun reparaţii de anvergură deoarece degradările continuă.


Probleme cu care se confrunta administratorii de drumuri si de strazi

Ȋn condiţiile ȋntreţinerii și reparării necorespunzătoare, situaţia se agravează continuu.

Agravarea defectelor se datorează, ȋn principal, neglijării operaţiunilor de mentenanță preventivă a drumurilor, lipsa lucrărilor de calitate executate la timp.

Fisurile, crăpăturile, faianțările pot fi originea gropilor, dar acestea apar ȋn special pe timp friguros din cauza influenței fenomenului de ȋngheţ / dezgheţ.

Atunci când drumurile şi străzile sunt acoperite cu zăpadă, se ȋmprăştie material antiderapant cu conținut ridicat de sare, care, datorită efectului hidrofob pronunțat, contribuie semnificativ la apariția degradărilor. Dacă ȋn această perioadă nu se intervine rapid, starea drumurilor şi a străzilor se agravează și gropile devin cratere. Din păcate administratorii drumurilor şi străzilor solicită singura tehnologie cunoscută, respectiv plombarea cu asfalt rece din sac. Acest tip de intervenţie are un caracter provizoriu, iar pentru a menţine drumurile şi străzile ȋn stare de siguranță, sunt necesare, pe sezonul rece, intervenţii repetate foarte costisitoare.

Dislocare plombe realizate cu mixtură stocabila


Oricum, primăvara se impun reparaţii de anvergură deoarece degradările continuă.

Gropile apar totodată când reparațiile sunt realizate defectuos prin amorsare necorespunzătoare, prin utilizarea de mixturi asfaltice cu conţinut redus de bitum, prin compactare necorespunzătoare la temperaturi scăzute ale mixturii, prin intervenţii pe timp nefavorabil (ploaie, lapoviță, temperaturi scazute) şi nu în ultimul rând datorită rosturilor de lucru neetanşe.


Mixtură asfaltică răcită până la punerea în opera cauzează compactare necorespunzătoareRosturile de lucru neetanşe sunt originea gropilor adiacente acestora


Implicaţiile realizarii activitatii de mentenanta cu tehnologiile clasice

Intervenţiile de urgenţă se impun atunci cȃnd gropile apar şi nu trebuiesc acceptate amȃnări. Ȋn caz contrar agravarea defectelor compromit asigurarea viabilităţii părţii carosabile şi pun ȋn pericol siguranţa circulaţiei.

Gropile izolate necesită intervenţii costisitoare aplicându-se tehnologiile clasice. Costurile directe cu manopera, materialele, transport şi utilaje sunt foarte mari raportate la un metru pătrat de suprafaţă remediată. Existând în branșă firme care practică preţuri de dumping, ȋn mod incorect pe piaţă se practică preţuri foarte mici. Astfel, remedierea defectelor izolate prin intervenţii de urgenţă nu este abordabilă şi apar des astfel de practici:

- se aşteaptă să se agraveze starea drumurilor pȃnă va exista front de lucru pentru cantităţi mari de lucrări şi doar după aceea se intervine;

- se recepţionează lucrări nerealizate sau cantităţi de materiale supraevaluate;

- ȋn mod nejustificat se frezează suprafeţe mari ȋn jurul defectelor pentru ca ulterior să se poată recepţiona cantităţi minimale de lucrări care să poată acoperi cheltuielile realizate;

- se aşterne covor asfaltic, cu toate că această tehnologie nu este prevăzută de AND 547 din 2013 pentru plombări gropi ci doar pentru defecte cum ar fi suprafeţe şlefuite, suprafeţe poroase, suprafeţe cu fisuri şi crăpături multiple pe diferite direcţii, văluriri, faianţări, refulări.


Frezare nejustificată pe suprafeţe neafectate de defecte şi aşternere de covoare asfalticeAşternere de covor asfaltic pe drumuri cu un grad de îmbătrânire redus


Măsuri de îmbunătăţire prin implementarea Tehnogiei IR

Se recomandă realizarea de lucrări de mentenanţă preventivă şi reducerea lucrărilor de mentenanţă corectivă prin:

- Tratamente de suprafaţă, colmatare fisuri, crăpături şi rosturi de lucru neetanşe;

- Implementarea Tehnologiei IR (infraroşu) pentru intervenţii de urgenţă pe timp friguros prin remedieri permanente şi nu provizorii;

- Implementarea Tehnologiei IR (infraroşu) pentru plombarea gropilor izolate prin lucrări de calitate superioară, rapide şi cu costuri reduse, fără aşternerea de covoare asfaltice pe suprafeţe neafectate de defecte.


129 afișări0 comentarii

Kommentare


bottom of page