top of page
  • Poza scriitoruluiAdmin

Economicitate, eficienta si eficacitate in activitatea de mentenanta a drumurilor si a strazilor


Economicitate, eficienta si eficacitate sunt indicatori care trebuiesc luati in calcul atunci cand se evalueaza performanta activitatii de mentenanta a drumurilor si a strazilor. Analiza urmatoare are in vedere tehnologia conventionala de remediere provizorie pe timp friguros prin plombare gropi cu mixtura stocabila urmata in primavara de frezare si asternere mixtura calda comparativ cu Tehnologia IR ( infrarosu ) de plombare permanenta inclusiv pe timp friguros.


Analiza economicitatii


Economicitate - caracteristică atribuită situaţiei în care se obţine minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activităţi, cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor rezultate.


Economicitatea mentenanţei asigurate cu tehnologiile clasice:

Costurilor anuale de mentenanţă a îmbrăcăminţilor asfaltice cu tehnologiile clasice sunt mari deoarece in acest fel se asigură doar o mentenanţă corectivă cu mult mai costisitoare decât cele ce permit realizarea de mentenanţă prevenivă prin posibilitatea unor lucrări realizate la timp şi cu o durată de viaţă net superioară.

Se constată că economicitatea este la un nivel redus, se risipesc fonduri în condiţiile în care există tehnologii alternative net superioare.


Cauze:

· Utilizarea excesivă a unor tehnologii costisitoare de remediere cu mixtură stocabilă;

· Realizarea de lucrări ce nu se impun, cum ar fi frezarea unor suprafeţe neafectate de defecte;

· Intervenţii repetate datorită duratei de viaţă scăzută a remedierilor realizate cu tehnologia clasică (de regulă, plombele astfel realizate, în special datorită rosturilor de lucru neetanşe, devin originea multor altor defecte ).


Indicatori de economicitate:

· Costuri anuale totale cu interventiile provizorii cu mixtura stocabila;

· Costurile anuale aferente intervenţiilor pe suprafete neafectate de defecte;

· Costuri anuale aferente remedierii defectelor cauzate de execuţia de lucrări de reparaţii de proastă calitate;

· Costuri anuale totale aferente intretinerii si repararii.


Analiza comparativa a economicitatii pentru variantele disponibile de realizare a mentenantei:

 

Analiza eficientei


Eficienţă - maximizarea rezultatelor unei activităţi în relaţie cu resursele utilizate.


Eficienţa activitatii de mentenanta asigurata cu tehnologiile clasice

Pe drumuri care nu au un grad de îmbătrânire ridicat gropile apar în mod izolat iar în stadiu incipient acestea nu depăşesc 0,7mp ca suprafaţă. Pentru a se putea asigura viabilitatea drumurilor şi a străzilor, intervenţiile pe timp friguros cu mixtura stocabilă se impun a se repeta în condiţiile în care acestea sunt provizorii, iar plombele se dizlocă la primul ciclu de îngheţ/dezgheţ şi de multe ori şi pe timp ploios. În timp, gropi aflate în stadiul incipient devin cratere. Primavara se impun remedieri cu tehnologii clasice de plombare şi asternere de covoare asfaltice prin frezare, amorsare, completare cu mixtură asfaltică caldă şi compactare. De regulă, plombele astfel realizate, în special datorită rosturilor de lucru neetanşe, devin originea multor altor defecte.

Eficienta utilizării fondurilor este la un nivel redus. Raportat la suprafaţa defectelor resursele utilizate sunt costisitoare. Timpul necesar pentru intervenţie este îndelungat. Rezultatele sunt net inferioare comparativ cu cele care se pot obţine cu tehnologia alternativă disponibilă.


Cauze:

· Consum mare de mixtură stocabilă prin intervenţii provizorii şi repetate;

· Consum mare de mixtură asfaltică - pentru remedierea unor gropi izolate de dimensiuni relativ mici se frezează în mod nejustificat suprafeţe mari neafectate de defecte, iar mixtura frezată nu se reciclează;

· Costuri mari de transport şi de dislocare utilaje complexe şi numeroase pentru realizarea operaţiilor de frezare, curătare, amorsare, aşternere şi compactare;

· Costuri mari cu manopera, personal muncitor numeros care nu are în permanenţă un grad de ocupare optim;

· Costuri mari de remediere defecte apărute ca urmare intervenţiilor de proastă calitate.


Indicatori de eficienţă:

· Necesar de personal muncitor

· Consum de materiale

· Necesar de utilaje si mijloace de transport

· Costuri reale de remediere gropi (inclusiv cele datorate lucrărilor de proastă calitate) raportate la suprafaţa afectată de defecte nu la suprafaţa plombei sau a covorului asfaltic


Analiza comparativa a eficientei pentru variantele disponibile de realizare a mentenantei:

 

Analiza eficacitatii


Eficacitate - gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi relaţia dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activităţii respective.


Analiza eficacităţii mentenanţei asigurate cu tehnologiile clasice:

Obiectivul principal al mentenanţei drumurilor şi a străzilor este asigurarea viabilităţii, respectiv menţinerea siguranţei în exploatarea acestora. Nu în ultimul rând, se doreşte şi creşterea duratei de funcţionare prin lucrări realizate la timp şi prietenoase cu mediul. Tehnologiile clasice de remediere nu pot asigura în mod continuu viabilitatea, nu se poate realiza o mentenantă preventivă şi orice intervenţie corectivă reduce practic durata de funcţionare a drumurilor şi a străzilor afectate. Acestea sunt poluante şi afectează semnificativ mediul ambiant.

Eficacitatea utilizării fondurilor este la un nivel redus, resursele alocate nu conduc la un grad mulţumitor de îndeplinire a obiectivelor comparativ cu tehnologia alternativă disponibilă dar neutilizată.


Cauze:

· Pe timp friguros, atunci când apar gropi, se intervine cu întârziere;

· Remedierile cu mixtură stocabilă nu rezistă decât perioade scurte de timp;

· Lucrările realizate cu tehnologia clasică sunt de durata şi deranjează traficul;

· Tehnologia clasică este poluantă, frezarea abuzivă duce la un consum exagerat de mixtură asfaltică şi are ca rezultat şi poluarea aerului ambiant cu praf de silice cancerigen;

· Plombările cu tehnologiile clasice realizate pe suprafeţe mari devin originea altor defecte apărute în special zonelor adiacente rosturilor de lucru;

· Deoarece plombările cu mixtură caldă se fac inclusiv pe timp friguros şi ploios durata de viaţă a acestora este foarte redusă.


Indicatori de eficacitate:

· Timpul de intervenţie pentru situatii de urgenta – actiunea trebuie desfasurata in timp oportun, in scopul prevenirii agravarii situatiei de urgenta, limitarii sau inlaturarii consecintelor acesteia.

· Timpul în care traficul este deranjat de şantier – ambuteiajele frecvente duc la un grad ridicat de nemultumire a participantilor la trafic.

· Calitatea lucrarilor de intretinere si reparare este influentata de calitatea suprafeţei de rulare aceasta fiind caracterizată de trei parametrii: planeitate, rugozitate, impermeabilitatea suprafeţei de rulare.

· Starea de degradare a drumurilor şi a străzilor si evoluţia în timp a stării de degradare a acesteia:

Sdegr = D1 + 0,7xD2 + 0,7xD3 + D5 (m2)

D1 = suprafaţa afectată de gropi şi plombe (m2)

D2 = suprafaţa afectată de faianţări (m2)

D3 = suprafaţa afectată de fisuri şi crăpături longitudinale şi transversale (m2)

D5 = suprafaţa afectată de fagaşe longitudinale (m2).

· Impactul redus asupra mediului ambiant – prin achizitii publice verzi, prietenoase cu mediul cu criterii ecologice de selectie a tehnologiilor de lucru


Analiza comparativa a eficacitatii pentru variantele disponibile de realizare a mentenantei:

Analiza comparativa durate de remediere pentru principalele tehhnologii de plombare gropi izolate:

Note:

- se ia in considerare plombarea unei gropi izolate cu o suprafata de aprox.1mp

- operatiile marcate cu culoare sunt comune fiecarei tehnologii si sunt relativ egale ca si durata

- nu sunt inclusi timpii auxiliari ( incarcarcari, descarcari, manipulari etc)

Concluzie:

In conditiile in care se respecta prescriptiile tehnologice in conformitate cu AND 547 din 2013 duratele de remediere pentru toate cele trei tehnologii analizate sunt apopiate ca valoare.


80 afișări0 comentarii

コメント


bottom of page