• Admin

Economicitate, eficienta si eficacitate in activitatea de mentenanta a drumurilor si a strazilor


Economicitate, eficienta si eficacitate sunt indicatori care trebuiesc luati in calcul atunci cand se evalueaza performanta activitatii de mentenanta a drumurilor si a strazilor. Analiza urmatoare are in vedere tehnologia conventionala de remediere provizorie pe timp friguros prin plombare gropi cu mixtura stocabila urmata in primavara de frezare si asternere mixtura calda comparativ cu Tehnologia IR ( infrarosu ) de plombare permanenta inclusiv pe timp friguros.


Analiza economicitatii


Economicitate - caracteristică atribuită situaţiei în care se obţine minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activităţi, cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor rezultate.


Economicitatea mentenanţei asigurate cu tehnologiile clasice:

Costurilor anuale de mentenanţă a îmbrăcăminţilor asfaltice cu tehnologiile clasice sunt mari deoarece in acest fel se asigură doar o mentenanţă corectivă cu mult mai costisitoare decât cele ce permit realizarea de mentenanţă prevenivă prin posibilitatea unor lucrări realizate la timp şi cu o durată de viaţă net superioară.

Se constată că economicitatea este la un nivel redus, se risipesc fonduri în condiţiile în care există tehnologii alternative net superioare.


Cauze:

· Utilizarea excesivă a unor tehnologii costisitoare de remediere cu mixtură stocabilă;

· Realizarea de lucrări ce nu se impun, cum ar fi frezarea unor suprafeţe neafectate de defecte;

· Intervenţii repetate datorită duratei de viaţă scăzută a remedierilor realizate cu tehnologia clasică (de regulă, plombele astfel realizate, în special datorită rosturilor de lucru neetanşe, devin originea multor altor defecte ).


Indicatori de economicitate:

· Costuri anuale totale cu interventiile provizorii cu mixtura stocabila;

· Costurile anuale aferente intervenţiilor pe suprafete neafectate de defecte;

· Costuri anuale aferente remedierii defectelor cauzate de execuţia de lucrări de reparaţii de proastă calitate;

· Costuri anuale totale aferente intretinerii si repararii.


Analiza comparativa a economicitatii pentru variantele disponibile de realizare a mentenantei: