top of page

 Utilaj pentru reparaţii drumuri ARES 1

Utilaj de reparatii drumuri ARES 1

Fisa tehnică ARES 1 

 romȃnă

Fisa tehnică ARES 1 

 engleză

Fisa tehnică ARES 1 

 maghiară

Fisa tehnică ARES 1 

 germană

Principiu de funcţionare Utilaj pentru Reparaţii Drumuri ARES 1:
 
     Panoul radiant format din 9 arzătoare de tip MFB 10 are rolul de a ȋncălzi prin radiaţie zona aferentă defectului. Combustibilul utilizat (PROPAN) provine de la un grup de 4 butelii de 33 Kg. Gazele de ardere provenite de la aceste arzătoare scaldă tamburul rotativ şi sunt evacuate ȋn partea superioară a cuptorului.Tamburul rotativ astfel ȋncălzit are rolul de a preȋncălzi materialul de adaos ce urmează a se pune ȋn operă. Deasupra tamburului ȋn cuptor sunt prevăzute două arzătoare de tip MFB 8 ce au rolul de a ȋncălzi tamburul atunci cȃnd panoul radiant nu este utilizat.

     Tamburul acţionat de un motoreductor prin intermediul unei role de fricţiune are funcţie de transportor elicoidal, mixtura asfaltică rece este introdusă ȋntr-un capăt şi evacuată ȋn celalălt capăt. Cantitatea de mixtură asfaltică ȋncălzită şi timpul de menţinere ȋn tambur sunt setate prin reglajul turaţiei tamburului.
     Utilajul este uşor manipulat şi de aşezat pe poziţie cu ajutorul unui sistem adaptat de tip transpalet. Acesta permite şi reglajul pe ȋnălţime al panoului radiant
Transportul utilajului se face cu un trailer cu platformă rabatabilă. 
 

Domeniu de utilizare Utilaj pentru Reparaţii Drumuri ARES 1
 
     Avȃnd un panou radiant cu suprafaţa mare şi un cuptor cu tambur cu ȋncălzire continuă a materialului de adaos, ARES 1 este destinat lucrărilor de remediere de mare anvergură, ȋn special a gropilor, faianţărilor, văluririlor şi refulărilor.
 

Avantaje Utilaj pentru Reparaţii Drumuri ARES 1
 
     - Permite stocarea şi transportul la rece a asfaltului proaspăt, brichetat/mărunţit, fără a mai fi nevoie de aprovizionare din staţii de asfalt ȋn sezonul friguros cȃnd acestea, ȋn general, nu funcţionează;
     - Posibilitatea reciclării la cald a asfaltului decopertat şi mărunţit sau frezat ȋn tambur duce la reducerea costurilor şi la efecte pozitive asupra mediului ambiant;
     - Ȋncălzirea mixturii asfaltice de adaos doar ȋn cantitatea necesară pentru un defect necesită un consum de gaz mult mai redus comparativ cu cel necesar menţinerii temperaturii ȋn termocontainere de capacitate aprox 2- 4 tone de asfalt proaspăt aprovizionat din staţii, necesar pentru o zi de lucru;
     - Eficienţa energetică crescută şi implicit costuri reduse cu combustibilul prin: 
               = Utilizarea gazelor de ardere colectate de la Panoul radiant pentru ȋncălzirea şi menţinerea temperaturii a materialului de adaos din termocontainer/tambur 
               = Ȋncălzirea judicioasă doar a zonei perimetrale defectului prin pornirea individuală doar a arzătoarelor necesare;
               = Termostatare;
               = Izolare termică;
     - Siguranţa ȋn exploatare prin ţinerea sub control a arderii (preventilare, aprindere electronică, senzor de ionizare pentru lipsa flacară, postventilare);
     - Posibilitatea de setare a intensităţii de radiaţie ȋn funcţie de temperatură exterioară, adȃncimea de ȋncălzire şi gradul de ȋmbătrȃnire a bitumului din asfalt;
     - Combustie igenică (emisie de noxe redusă).

bottom of page