top of page

 Utilaj pentru reparaţii drumuri ARES 2.2

Fisa tehnică ARES 2.2

Principiul de funcţionare Utilaj pentru Reparaţii Drumuri ARES 2.2

   Panoul radiant format din 4 arzătoare de tip MFB 5/6 are rolul de a ȋncălzi prin radiaţie zona aferentă defectului. Combustibilul utilizat (PROPAN) provine de la un grup de 2 butelii de 33 kg. Gazele de ardere provenite de la aceste arzătoare scaldă termocontainerul şi sunt evacuate ȋn partea superioară a acestuia. Acesta mai este ȋncălzit suplimentar şi de alte două arzătoare MFB 3/4 dispuse lateral. Termocontainerul astfel ȋncălzit are rolul de a preȋncălzi materialul de adaos ce urmează a se pune ȋn operă. Utilajul este uşor transportat şi de aşezat pe poziţie cu ajutorul unui sistem adaptat de tip transpalet. Acesta permite şi reglajul pe ȋnălţime al panoului radiant.

Domeniul de Utilizare pentru Reparaţii Drumuri ARES 2.2

   Avȃnd un panou radiant cu suprafaţa medie şi un termocontainer cu ȋncălzire discontinuă a materialului de adaos, ARES 2.2 este destinat lucrărilor de remediere de anvergură medie ȋn special a gropilor, fainaţărilor, văluririlor şi refulărilor.

Avantaje Utilaj pentru Reparaţi Drumuri ARES 2.2

   - Permite stocarea şi transportul la rece a asfaltului proaspăt, brichetat/mărunţit, fără a mai fi nevoie de aprovizionare din staţii de asfalt ȋn sezonul friguros cȃnd acestea, ȋn general nu funcţioneză;

    - Posibilitatea reciclării la cald a asfaltului decopertat şi mărunţit sau frezat ȋn tambur duce la reducerea costurilor şi la efecte pozitive asupra mediului ambiant;

    - Ȋncălzirea mixturii asfaltice de adaos doar ȋn cantitatea necesară pentru un defect necesită un consum de gaz mult mai redus comparativ cu cel necesar menţinerii temperaturii ȋn termocontainere de capacitate de aprox. 2-4 tone de asfalt proaspăt aprovizionat din staţii, necesar pentru o zi de lucru;

    - Eficienţa energetică crescută, şi, implicit costuri reduse cu combustibilul prin:

          = Utilizarea gazelor de ardere colectate de la panoul radiant pentru ȋncălzirea şi menţinerea temperaturii materialului de adaos din termocontainer/tambur;

          = Ȋncălzirea judicioasă doar a zonei perimetrale defectului prin pornirea individuală doar a arzătoarelor necesare;

          = Termostatare;

          = Izolare termică;

    - Siguranţa ȋn exploatare prin ţinerea sub control a arderii (preventilare, aprindere alectronică, senzor de ionizare pentru lipsă flacără, postventilare);

    - Posibilitatea de setare a intensităţii de radianţie ȋn funcţie de temperatura exterioară, adȃncimea de ȋncălzire şi gradul de ȋmbătrȃnire a bitumului din asfalt;

    - Combustie igienică (emisie de noxe redusă)

    - Flexibilitate ȋn funcţie de anvergură şi tipul de defecte prin construcţie multifuncţională.

bottom of page