top of page

 Lucrări de reparaţii drumuri

    Calorset SRL ȋn calitate de elaborator al tehnologiei IR şi de producător de utilaje performante deţine un parc de utilaje cu ajutorul cărora ȋn parteneriat cu societăţi specializate sau cu personal propriu se pot realiza lucrări de reparaţii drumuri atȃt ca intervenţii de urgenţă inclusiv pe timp friguros, cȃt şi de ȋntreţinere curentă.

infrarosu

bottom of page