top of page

Utilaje pentru reparaţii drumuri ARES

Aplicaţii:

 

Repararea permanentă a îmbrăcăminţii asfaltice cu următoarele defecte:

- Pelada

- Văluiri şi refulări

- Supraţa încreţită

- Praguri

- Fisuri iş crăpături

- Fagaşe longitudinale

- Gropi

- Tasări locale

Alte aplicaţii:

- Acoperirea gurilor de vizitare;

- Punţi de legatură la rampe auto;

- Rosturi de dilatare;

- Plasare inele pentru ȋnăltare şi aducerea la nivel a gurilor de vizitare;

- Nivelarea cusăturilor (joncţiunilor) din parcări şi de pe arterele de circulaţie;

- Modelarea drenurilor rutiere;

- Acoperirea canalelor de cabluri;

- Şanţuri;

- Bazine de colectare;

- Piste pentru aeroporturi;

- Restaurare borduri;

- Remodelarea asfaltului pentru redirecţionarea fluxului de apă;

- Remodelarea asfaltului din jurul drenurilor;

- Legatura unei străzi laterale la o stradă reasfaltată;

- Ȋntreţinerea terenurilor de tenis;

- Curăţirea legăturilor dintre asfalt şi beton;

- Puncte de trecere cale ferată;

- Restaurare străzi vechi (ȋndepărtarea asfaltului)

etc.

Avantaje:

- Se pot utiliza pentru intervenţii de urgenţă pe timp friguros fără a fi nevoie de alt utilaj şi mijloc de transport suplimentar;

- Permite stocarea şi transportul la rece a asfaltului proaspăt, brichetat/mărunţit, fără a mai fi nevoie de aprovizionare din staţii de asfalt ȋn sezonul friguros cȃnd acestea, ȋn general, nu funcţionează;

- Posibilitatea reciclării la cald a asfaltului decopertat şi mărunţit sau frezat ȋn tambur duce la  reducerea costurilor şi la efecte pozitive asupra mediului ambiant;

- Ȋncălzirea mixturii asfaltice de adaos doar ȋn cantitatea necesară pentru un defect necesită un consum de gaz mult mai redus comparativ cu cel necesar menţinerii temperaturii ȋn termocontainere de capacitate aprox 2- 4 tone de asfalt proaspăt aprovizionat din staţii, necesar pentru o zi de lucru;

- Se pot utiliza cu costuri reduse şi pentru remedierea rapidă de defecte izolate şi de dimensiuni relativ mici deoarece ȋncălzirea zonei defecte şi materialul de adaos pot fi asigurate funcţie de necesar atȃt pentru suprafeţe reduse cȃt si pentru suprafeţe relativ mari;

- Utilaje compacte ce permit, concomitent atȃt ȋncălzirea zonei defecte cȃt şi preȋncalzirea materialului de adaos, mixtura asfaltică frezată sau decopertată, reȋntinerită şi, după caz, corectată cu agregat sau bitum solid;

- Ȋncălzirea materialului de adaos ȋn reciclator se face indirect fără a exista riscul degradării termice a bitumului;

- Asigura preȋncălzirea materialului de adaos ȋn timp util şi doar ȋn cantitatea necesară pentru remedierea zonei ȋncălzite;

- Pozitionare uşoară a utilajului, respectiv a panoului radiant deasupra zonei defecte;

- Nu necesită decȃt un singur mijloc de transport;

- Materialul de adaos ambalat ȋn saci poate fi ȋncărcat uşor manual iar scoaterea din reciclator se face ȋn şarje cu lopata sau mecanizat cu şnec elicoidal şi continuu ȋn cazul reciclatorului cu tambur;

- Nu este necesar utilaj pentru ȋncarcare materialului ȋn reciclator;

- Ȋncălzirea zonei defecte se face ȋn suprafată limitată panourile radiante permitȃnd utilizarea acestora pe segmente ȋn functie de marimea defectului;

- Eficienţa energetică crescută şi implicit costuri reduse cu combustibilul prin: 

               = Utilizarea gazelor de ardere colectate de la Panoul radiant pentru ȋncălzirea şi menţinerea temperaturii a materialului de adaos din termocontainer/tambur;            

               = Ȋncălzirea judicioasă doar a zonei perimetrale defectului prin pornirea individuală doar a arzătoarelor necesare;   

               = Termostatare;             

               = Izolare termică;     

- Siguranţa ȋn exploatare prin ţinerea sub control a arderii (preventilare, aprindere electronică, senzor de ionizare pentru lipsă flacară, postventilare);     

- Posibilitatea de setare a intensităţii de radiaţie ȋn funcţie de temperatura exterioară, adȃncimea de ȋncălzire şi gradul de ȋmbătrănire a bitumului din asfalt;     

- Combustie igenică (emisie de noxe redusă).

 

bottom of page