top of page

 Tehnologie IR (infraroşu)

Repararea şi reciclarea ȋmbrăcăminţilor asfaltice utilizȃnd raze infraroşii (I.R.):

  Metoda care permite:

-    Repararea permanentă a ȋmbrăcăminţii asfaltice. 

-    Reciclarea la cald in situ a mixturilor asfalice. 

  Această metodă are la bază ȋncălzirea şi ȋnmuierea asfaltului (topirea bitumului din compoziţia asfaltului) utilizȃnd Panouri Radiante cu Raze Infraroşii „IR” pȃnă la temperatura de 160 grd.C, temperatura la care se poate face prelucrarea asfaltului, respectiv scarificare,  regenerare, amestecare cu asfaltul proaspăt completat, nivelare şi compactare.

Proces tehnologic de bază:


  Tehnologia de remediere a defecțiunilor la îmbrăcămințile rutiere bituminoase și reciclarea ”in situ” la cald a asfaltului prin utilizarea surselor de încălzire cu raze infraroșii are la bază combinarea, după caz, a următoarelor operații:
  Pregătire suprafață: Curățarea suprafeței prin măturare, periere și eliberare de bulgări de pământ, pietre etc., după caz, eliminarea apei și uscarea prealabilă cu ajutorul panoului radiant, respectiv marcarea cu cretă a zonei care urmează a se remedia.
  Termoprofilare: Încălzirea îmbrăcăminții bituminoase în mod controlat (fără degradare termică) până la o temperatură de 160-180 ºC, în profunzime 6-8 cm până ce materialul devine prelucrabil și lipsit de umiditate, precum și refacerea profilului acesteia prin scarificare, completare, după caz, cu material de adaos, nivelare și recompactare.
  Fuziune: Încălzirea marginii stratului vechi de îmbrăcăminte asfaltică, scarificare, după caz, și întrepătrunderea acestuia cu stratul nou prin compactare sau încălzirea unei zone cu rost, fisură etc., scarificare şi realizarea întrepătrunderii  prin compactare.
  Termoregenerare: Regenerarea ”in situ” la cald a mixturii asfaltice din zona defecţiunii prin adăugare de agent de reîntinerire și omogenizare cu mixtura asfaltică scarificată.
  Reîntinerire mixtură asfaltică: Îmbunătățirea caracteristicilor bitumului degradat prin îmbătrânire.
  Brichetare/Mărunţire: Operație de turnare a mixturii asfaltice în forme sau de mărunțire a acesteia la dimensiuni de max. 4 cm.
  Corectare: Reciclare la cald ”in situ” a mixturii asfaltice decopertate din zona cu defecţiuni prin adaos de agregate naturale, aditiv, bitum și/sau agent de întinerire în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare privind reciclarea la cald a îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase.  
  Reîncălzire mixtura asfaltica stocabila: Încălzirea în reciclatorul mobil a mixturii asfaltice stocabile la rece în vederea punerii în operă la cald ca material de adaos.

  Calorset SRL a elaborat o metodă inovatoare, ieftină şi eficace ce permite
- utilizarea tehnologiei IR pentru intervenţii de urgenţă şi pe timp friguros cȃnd nu este disponibilă mixtura asfaltică caldă fabricată ȋn staţii fixe;
- utilizarea tehnologiei IR  pentru intervenţii rapide ȋn vederea remedierii defectelor de dimensiuni mici/medii şi izolate.
  Remedierile realizate cu aceasta metodă sunt permanente, calitatea zonei remediate permite executantului acordarea de garanţii pe perioade ȋndelungate.

 Avantajele tehnologiei IR

 

- legatură rezistentă ȋntre stratul vechi şi cel nou 

- se etansează rostul prin fusiunea materialului vechi cu cel nou,

- posibilitate intervenţiei de urgenţă şi pe timp friguros

- durata de viaţă foarte mare

- nivelare superioară

- intervenţie rapidă şi timp de execuţie scurt

- necesită forţă de muncă redusă

- consum redus de mixtură proaspătă

- posibilitatea de a utiliza mixtura frezată sau decopertată reciclate

- costuri de intervenţie reduse, diminuare semnificativă a costurilor anuale de ȋntreţinere

- tehnologie prietenoasă cu mediul  

Reglementare tehnică:

   Normativul pentru prevenirea şi remedierea defecţiunilor la ȋmbrăcăminţi rutiere moderne – Indicativ AND 547 -2014 cuprinde şi Tehnologie de Remediere şi reciclare a îmbrăcăminţilor asfaltice utilizând surse de căldură în infraroşu (IR): 

   Proiectul de reglementare „Tehnologia pentru remedierea şi reciclarea ȋmbrăcăminţilor asfaltice utilizȃnd surse de căldură ȋn infrarosu (IRI)” elaborat de Calorset SRL ȋn colaborare cu INCERTRANS SA a fost supus analizei Comitetului tehnic de specialitate al MDRAP nr. 9 – Construcţii ȋn domeniul transporturilor, Ȋn şedinţa de avizare din data de 30.09.2014 şi avizat favorabil prin Procesul verbal de avizare nr. 1/2014.  
   Avȃnd ȋn vedere domeniul comun de aplicare al acestei tehnologii cu tehnologiile cuprinse ȋn „Normativul pentru prevenirea şi remedierea defecţiunilor la ȋmbrăcăminţi rutiere moderne – Indicativ AND 547”, Comitetul tehnic de specialitate al MDRAP nr. 9 – Construcţii ȋn domeniul transporturilor, a avizat documentaţia cu recomandarea promovării acestei tehnologii ca metoda alternativă de remediere ȋn cadrul reglementării tehnice „Normativ pentru prevenirea şi remedierea defecţiunilor la ȋmbrăcăminţi rutiere moderne – AND 547”, respectiv ca Anexa 4.  
Tehnologia mai sus menţionată a primit avizul de specialitate favorabil de la Asociaţia de Standardizare din Romȃnia nr. 11101/02.10.2014 .
C.N.A.D.N.R. a avizat ȋn CTE reglementarea mai sus menţionată aceasta fiind integrată ȋn AND 547-2014. şi a ȋnceput implementarea acestei tehnologii ȋn special pentru intervenţiile de urgenţă pe timp friguros.

PROCES TEHNOLOGIC

1. Curăţarea zonei defecte 

Se ȋndepărtarează resturile de material (pămȃnt, pietre, bucăţi de asfalt, praf, etc.) şi după caz a apei.

2. Încălzirea zonei defecte şi a materialului de adaos

Zona defecta se ȋncălzeşte cu un utilaj dotat cu panou radiant pȃnă la 160 grd.C, punct ȋn care asfaltul devine prelucrabil. Cu acelaşi utilaj, ȋntr-un termocontainer/reciclator

se ȋncălzeşte concomitent şi materialul de adaos (mixtură proaspăt brichetată sau mixtură frezată reciclată).

3. Scarificarea zonei ȋncălzite

Zona ȋncalzită se scarifică cu o cazma şi greblă, ȋn interiorul unui contur ȋn aşa fel ȋncȃt să se lase 5 - 10 cm de margine nescarificată.

4. Pulverizare de agent de ȋntinerire

Peste zona scarificată se pulverizează cu pompa agent de ȋntinerire emulsionabil cu scopul de a corecta calităţile de adezivitate şi elasticitate a bitumului din asfalt.

5. Completare cu material de adaos şi nivelare

Materialul de adaos ȋncălzit pȃnă la 160 grd.C se aşterne peste zona scarificată şi se nivelează.

6. Compactare

Se compactează cu placa vibrocompactoare cu verificarea temperaturii de ȋnceput 140 grd.C şi de sfȃrşit 110 grd.C

bottom of page